logotype
Title of the document Tilaa siivous

Tietosuoja­seloste

Rekisterin pitäjä

Offera Oy
Y-tunnus 3230846-4
Vuorenpeikontie 5 A 1134 
puh. 0413145022
info@offera.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Riitta Hannele Assaf ,

riitta@Offera.fi

Rekisterin nimi

Offera Oy:n asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, jotta asiakkaalle voidaan tuottaa palveluita. Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen tunnistaminen, hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yritysten markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Henkilötietojen käyttötarkoitus on palveluiden kehittäminen, raportointi (mm. tilaushistoria), personointi sekä väärinkäytösten estäminen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä Offera Oy:lle.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset:

Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisin välinein ja järjestelmin. Pääsy henkilötietojen tarkasteluun on rajoitettu vain sellaisille henkilöille, joille henkilötietojen tarkastelu on tarpeellista työn suorittamiseksi.Henkilötietoja sisältävät tiedot on lähetettävä turvallisella yhteydellä. Yhtiö ei vastaa mistään avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista välittömistä ja/tai välillisistä vahingoista.

 

Sähköisissä ympäristöissä keräämämme henkilökohtaiset tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi
Osoitetiedot, sekä niiden koordinaatit
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Asiakasnumero
IP-osoite
Asiakkaan sosiaaliturvatunnus

Tilaustiedot:

ilatut palvelut ja lisäpalvelut
Tilauksen ajankohta ja kesto
Tilauksen toistuvuus ja siihen liittyvät tiedot
Palvelun suoritusosoite
Asiakkaan mahdollisesti antamat tilauksen lisätiedot
Asiakkaan mahdollisesti antamat tiedot lemmikeistä
Hinnoittelutiedot (esim kokonaissumma, käytetyt alennuskoodit ym)
Maksutapatiedot
Tilauksen vastaanottanut palveluntuottaja
Palveluntuottajan jättämät, tilauksen suorittamiseen liittyvät kommentit
Asiakkaan antamat arviot suoritetusta palvelusta
Säännönmukaiset tietolähteet.

 

Tietojen luovutus

Asiakkaiden tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille asiakkaan erillisellä luvalla, esimerkiksi suoratoimituksia varten. Tietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa rekisterinpitäjän toimesta myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

Asiakkaiden tietoja voi käydä ilmi luotetuille kolmansille osapuolille esimerkiksi laskutuksen yhteydessä (mm. pankkijärjestelmät), kirjanpidollisissa toimissa (mm. tilitoimisto) tai perintätoimissa (mm. verottaja, ulosottotoimisto sekä viranomaiset)

( Yritys ei luovuta ulkopuolisille tietoja suorituspaikassa näkemistään tai kuulemistaan, sekä pidämme palvelutehtäviin sisältyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina. )

 

Henkilötietojen suojaus

Offera Oy käyttää ajantasaisia käytäntöjä henkilötietojen suojelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että käytämme fyysisiä, hallinnollisia ja teknisiä suojaustoimenpiteitä pienentääksemme henkilötietojen hävikin riskiä ja vähentääksemme väärinkäytöksiä sekä luvatonta käyttöä, julkaisua tai muokkausta. Tallennamme henkilökohtaiset tietosi suojatuille palvelimille, jolloin vain valtuutetut henkilöt voivat käyttää näissä palvelimessa olevia tietoja. Offera Oy siivouspalvelu voi myös suojella käyttäjän henkilötietoja hyödyntäen Secure Sockets Layer (“SSL”) tai muuta vastaavaa salausohjelmistoa. 

*Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä “oikeus tulla unohdetuksi”. Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Evästeet

Offera Oy käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) tilauspalvelun toteuttamiseksi. Evästeiden pääasiallinen käyttötarkoitus on pitää käyttäjä tunnistettuna sivulatauksien välillä. Evästeitä käytetään myös palvelun laadun ja toiminnallisuuksien kehittämiseen sekä analytiikkadatan keräämiseen.Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme aina suostumuksesi evästeiden käytölle.

  • Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvien kolmansien osapuolten palveluiden asettamia. Tietosuojaselosteessamme on kerrottu, miten voit ottaa meihin yhteyttä ja miten käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi.

 

Oikeuksiesi käyttäminen

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä kirjeen tai sähköpostin sisältäen nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja kopion voimassaolevasta henkilöllisyystodistuksesta. Jos pyyntösi koskee evästeessä olevaa henkilötietoa, on sinun liitettävä pyyntöösi kopio kyseisestä evästeestä. Voimme pyytää lisätietoja, jotka ovat tarpeen henkilöllisyytesi varmentamiseksi. Voimme hylätä pyynnöt, jotka toistuvat kohtuuttoman usein, ovat liiallisia tai jotka ovat perusteettomia.