logotype
Title of the document Pyydä tarjous

Tilausehdot

Sopimuksen kohde ja tarkoitus

tarkoitusPäivitetty 20.03.2022

Sopimuksen tarkoituksena on määrittää ehdot, joiden mukaan Offera Oy tuottaa Asiakkaalle siivouspalvelua.
Offera Oy pidättää oikeudet hintojen ja sopimusehtojen muutoksiin sopimuskauden aikana. Palvelumaksun tai sopimusehtojen muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan heti niiden perusteiden tultua selvitetyiksi.
Offera Oy suorittaa tilauksessa määritellyt palvelut kohteessa asiakkaan tilauksen mukaisesti. Palvelu suoritetaan Offera Oy:n arvion määrittelemissä aikarajoissa. Asiakkaan tulee antaa Offera Oy:lle tarvittavat tiedot kohteesta, jotta palvelu on mahdollista suorittaa tehokkaasti sekä huolehtia työntekijöiden pääsystä kohteeseen suorittamaan palvelua.
 *Asiakkaalla on oikeus siirtää tai perua sovittu aika 2 päivää ennen siivousajankohtaa. Siivousajan siirtäminen tai peruminen on tapahduttava kirjallisesti sähköpostilla asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen
*Palveluntuottajalla on oikeus purkaa sopimus välittömästi, jos Asiakas laiminlyö sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan.

1. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Näitä tilausehtoja sovelletaan Offera Oy ja palvelun tilaajan väliseen palvelusopimukseen.

  • Yhtiö pidättää itselleen oikeuden muuttaa näitä yleisiä ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle 7-15 vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa. Mikäli asiakas ei hyväksy muutosta tai muutoksia, on hänellä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että irtisanomisilmoitus toimitetaan yhtiölle kirjallisesti vähintään 14 vuorokautta ennen muutoksen voimaantuloa.

2. Tietosuojaliitteen

Tietosuojaliitteen tarkoituksena on sopia Asiakkaan henkilötietojen suojasta ja tietoturvasta Offera Oy:n tuottaessa Asiakkaalle sopimusehtojen mukaisia palveluita. Offera Oy ja Asiakas noudattavat kulloinkin sovellettavaa Tietosuojalainsäädäntöä käsitellessään Offera Oy:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen perusteella rekisteröityjen henkilötietoja. Tietosuojalainsäädännöllä tarkoitetaan henkilötietojen suojaan liittyvää kansallista ja EU-lainsäädäntöä.

( Yritys ei luovuta ulkopuolisille tietoja suorituspaikassa näkemistään tai kuulemistaan, sekä pidämme palvelutehtäviin sisältyvät tiedot luottamuksellisina ja salaisina. )

 

3. Osapuolten velvollisuudet

Offera.fi tuottaa Asiakkaalle sovitun siivouspalvelun kulloinkin sovellettavan yleisen palvelukuvauksen mukaisesti. Kohteen siivoukseen käytetään Palveluntuottajan siivousaineita ja –välineitä, ellei toisin sovita. Kohteissa pyritään lähtökohtaisesti hyödyntämään Asiakkaan pölynimuria hygieniasyistä. offera.fi sitoutuu toimittamaan tilatun palvelun sovittuna ajankohtana.

4. Palvelut

Offera Oy tarjoaa siivous- ja kotipalvelua. Offeran Asiakas tilaa palvelua tunneissa ja tilatun palvelun kesto ja Asiakkaan toiveet vaikuttavat siihen, miten paljon työtehtäviä ehditään toteuttaa. Offera ei sitoudu toimittaa tiettyä palvelukokonaisuutta.

5. Sopimuskausi


Sopimus astuu voimaan asiakkaan hyväksyttyä yleiset sopimusehdot, suullisen tai kirjalliset esim. sähköpostitse lähetetyn tarjouksen tai tilausvahvistuksen. Asiakas vakuuttaa hyväksymällä ehdot antaneensa riittävät ja oikeat tiedot kohteesta, jotta Offera Oy voi suorittaa tilatun palvelun, sovittujen aikataulujen ja työohjeiden mukaisesti.Säännöllisen siivouksen osalta sopimus on voimassa toistaiseksi ja siihen sovelletaan irtisanomisaikaa. Kertasiivouksen osalta sopimus on voimassa, kunnes Palveluntuottaja on toimittanut sovitun palvelun ja Asiakas on suorittanut siitä hinnaston mukaisen maksun.
*Säännöllisissä, vakituisissa viikoittaisissa sopimussiivouksissa Offera Oy sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

6. KOTITALOUSVÄHENNYS


Kotitalousvähennyksen saa ilmoittamalla kustannustiedot verottajalle omassa verotuksessa. Vähennyksen saa veronpalautuksena tai verokortilla.

7. Arkipyhät


Jos siivouspäivä osuu arkipyhälle (juhannus. joulu, pääsiäinen…) jää siivous pääsääntöisesti väliin. Jos aikataulumme sen mahdollistaa, voimme erikseen sovittaessa suorittaa siivouksen jonain toisena päivänä
*Säännöllisissä, vakituisissa viikoittaisissa sopimussiivouksissa Offera Oy sitoutuu toimittamaan palvelukokonaisuuden etukäteen sovitun ajan tai kertakorvauksen puitteissa.

8. Hinnat ja laskutus

Offera kotipalveluiden hinnat ovat voimassa olevan hinnaston mukaiset ja hintoihin sisältyy voimassa olevan arvolisäverokannan mukainen arvolisävero. Emme veloita asiakkaalta asiakaspalvelijamme työmatkakustannuksia. Offera pidättää oikeudet hintojen muutoksiin.

9. Ylivoimainen este

Offera.fi ei vastaa ylivoimaisen esteen kuten työtaistelun, mellakan, luonnon mullistuksen, sähkö- tai tietoliikennekatkoksen tms. vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevan seikan aiheuttamista sopimusvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai viivästymisestä.

10. Ristiriitojen ratkaiseminen

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat pyritään ratkaisemaan neuvotteluilla osapuolten välillä. Sovittelun epäonnistuessa sopimusta koskevat riidat ra

11. Evästeet

Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.